ลึกเข้าไปในป่าที่โอบล้อมด้วยความเขียวขจีและไม่ไกลจากตัวเมือง. 
มีวัดบนภูเขาที่หลังคามุงฟางหญ้ากับบันไดหินปกคลุมไปด้วยตะไคร่น้ำ. 
คงรักษาบรรยากาศเหมือนเมื่อครั้งอดีตแม้ล่วงผ่านกาลเวลา.
มาเพลิดเพลินกับช่วงเวลาที่เคลื่อนผ่านไปอย่างเชื่องช้าที่วัดป่าที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์

วัดป่า