วัดเรียวงนจิ

วัดคาราซูเดระแห่งทัมบะที่มีดอกไม้บานตลอดสี่ฤดูกาล

กล่าวกันว่า วัดเอ็งงากูซัง เรียวงนจิ สร้างขึ้นโดยรินเซ โชนิน เมื่อ พ.ศ. 1275

เมื่อเวลาผ่านไป ได้มีการสร้างวิหารหลักขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2251

เพดานของวิหารหลักประดับตกแต่งด้วยแผ่นไม้สนอากิตะที่วาดลวดลายดอกไม้นานาชนิด 96 ภาพ

วัดนี้ยังรู้จักกันในชื่อ "คาราซูเดระ" (วัดอีกา) จากภาพวาดอีกาสี่ฤดูกาลบนประตูบานเลื่อน

"วัดแห่งดอกไม้คันไซ" แห่งนี้เป็นสถานที่ที่สามารถเพลิดเพลินกับดอกไม้นานาชนิดตลอดสี่ฤดูกาล เช่น ดอกกุหลาบพันปี, ดอกบัว ฯลฯ

วัดเรียวงนจิ รูปถ่าย1
สมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ภาพจิตรกรรมฟูโดเมียวโอบนผ้าไหม
ภาพจิตรกรรมฟูโดเมียวโอบนผ้าไหม รูปถ่าย


นี่คือม้วนภาพแขวนผนังฟูโดเมียวโอกับสามกุมาร วาดบนผ้าไหมไม่ใช่กระดาษ

ภาพจิตรกรรมทางพุทธศาสนาภาพนี้เคยหายไปเมื่อราว พ.ศ. 2455 ให้หลังจากนั้นหลายทศวรรษ ได้รับการเปลี่ยนจากสมบัติประจำชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญเมื่อ พ.ศ. 2493

ต่อมาพบว่าอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียตะวันออกในเยอรมนี แต่ไม่ได้รับการส่งกลับคืนมา เนื่องจากทางพิพิธภัณฑ์อ้างว่าได้ม้วนภาพนี้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้มีการจำลองม้วนภาพนี้ขึ้นใหม่และนำออกจัดแสดงเมื่อ พ.ศ. 2560 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ม้วนภาพของจริงหายไปเมื่อ 150 ปีก่อน

ได้รับการกำหนดให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2447


การเดินทาง

สามารถเที่ยวชมวัดป่าและเพลิดเพลินกับคอมพิวเตอร์กราฟฟิกที่มีความคมชัดสูง

วัดป่า